Samoobrona dla kobiet – jakie plany?

Samoobrona Kobiet jest projektem bezpłatnych szkoleń, które odbywają się w trzydziestu polskich miastach. Instruktorami są najlepsi wojskowi oraz instruktorzy, którzy uczą i pokazują Polkom, jak można doskonalić swoje umiejętności i techniki wiązane z samoobroną.

Czytaj dalej

Kategorie Polska | Comments Off

Funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego – zmiany

Trybunał Konstytucyjny to szczególny organ władzy sądowniczej, w którego kompetencjach leży orzekanie o zgodności z Ustawą Zasadniczą. W wyniku prób upolitycznienia tego sądu w ostatnich latach coraz częściej jednak pojawiały się wątpliwości czy rzeczywiście stoi on na straży prawa, czy też służy politykom wyłącznie do osiągania swoich celów. 

Czytaj dalej

Kategorie Polska | Comments Off

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi

W ubiegłym tygodniu w Sejmie przyjęta została nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi. Przyjęcie tej ustawy związane jest z procedurami implementacji unijnych dyrektyw. Przepisy unijne nie są jednak jedynym powodem, dla którego ustawa ta przechodzi obecnie przez proces legislacji w Polsce. Jej celem jest przede wszystkim większa ochrona praw inwestorów, tak aby ograniczyć ich niepewność prawną przy udzielaniu koncesji. Czytaj dalej

Kategorie Polska | Comments Off